.wales ar gyfer hyb lles ar-lein cyntaf Cymru

Gyda’n bywydau prysur ddyddiau hyn, mae’n hawdd esgeuluso ein lles a dyna pam cafodd Sally Boyton ei sbarduno gan ei phrofiad personol i geisio sicrhau cydbwysedd bywyd a gwaith a sefydlodd hyb ar-lein cyntaf Cymru am sut i gael ffordd o fyw, gadarnhaol.

Lansiwyd www.lifeseeker.wales yn Ionawr 2016 ac mae’n hyrwyddo’r genhadaeth “Chwarae’n glyfar. Byw’n dda” ac yn adeiladu ar awch Sally i annog pobl i greu hapusrwydd eu hunain trwy storiau ysbrydoledig a phrofiadau gweithredol. Rhan allweddol arall o’u cenhadaeth yw annog pobl i ddod i Gymru a gyda’r cwmni wedi ei seilio yn Sir Benfro, maent yn y lleoliad delfrydol i hyrwyddo’r ardal fel le i ymlacio ac maent yn defnyddio cyfeiriad .wales i wneud hynny.

“Penderfynais ddefnyddio’r parth .wales ar gyfer y gwefan Life Seeker gan ei fod yn helpu cadarnhau ein lleoliad. Rwyf eisiau ein darllenwyr gallu gweld ein lleoliad o’r golwg cyntaf ac rwy’n awyddus i atynnu gymaint o bobl o’r unfryd a phosib, i chwilota arfordir de Orllewin eu hunain. Rwy’n falch iawn fy mod yn defnyddio .wales. Pam defnyddio .com pan gallaf hyrwyddo Cymru?.”

 

Defnyddiwch ein peiriant chwilio i weld a yw eich enw parth delfrydol chi ar gael heddiw.

mwy o lwyddiannau

Welsh Whisperer
Read
Theatr Genedlaethol
Read
National Botanic Garden of Wales
Read

© Nominet UK 2024