Cysylltwch â ni

Minerva House
Edmund Halley Road
Oxford Science Park
Oxford
OX4 4DQ

Ymholiadau Cyffredinol

[email protected] | +44 (0) 330 236 9481

Adrodd am Gamdriniaeth

Cyswllt: Tîm Gwasanaeth i Gwsmeriaid
Ffôn: +44 (0) 330 236 9481 (Llinellau ar agor 8am – 6pm o ddydd Llun i ddydd Gwener)
E-bost: [email protected]
+44 (0) 330 236 9468 (Cyswllt brys tu allan i oriau)

Ewch i wefan Nominet i weld y polisi gwrth-gamdriniaeth llawn ar gyfer .cymru .wales.

© Nominet UK 2024