Step 1. Pick a domain name

Use the search box to check if your ideal domain name is available to buy

Step 3. Buy your domain name:

Below is a selection of registrar partners for you to choose from, all of them will be able to guide you through the whole processes of purchasing your domain.


Not found what you're looking for. Why not try again?

 

P’un a ydych chi’n dechrau gwefan neu gyfeiriad e-bost ar gyfer busnes newydd neu’n dechrau prosiect personol, mae eich enw parth yn rhan fawr o’ch brand, a byddwch chi’n adeiladu eich hunaniaeth ar-lein yn seiliedig arno.

Mae’r erthygl yma’n cynnwys popeth sydd angen i chi ei wybod am sut i ddewis enw parth .cymru neu .wales a fydd yn gweddu orau i’ch gwefan.

Screen icon

Mynnwch eich parth chi

Sicrhau enw .cymru neu .wales yw’r ffordd orau o ddangos i’r byd eich bod chi’n falch o’ch Cymreictod.

Chart icon

Cynyddwch eich gwerthiant ar-lein

Mae cyfeiriad gwefan cofiadwy yn golygu ei bod hi’n haws i gwsmeriaid ddod o hyd i chi ar-lein, a gallai hyn arwain at ragor o werthiant gartref, ar draws y DU a ledled y byd.

Flag icon

Dathlwch eich cysylltiad Cymreig

Rhowch wybod i’r farchnad ble rydych chi’n gweithio a’ch bod chi’n falch o’ch Cymreictod. Ymunwch â miloedd o fusnesau i helpu i Gymreigeiddio’r we.

Badge icon

Adeiladwch hygrededd

Cysylltwch eich cyfeiriad gwefan newydd â chyfeiriad e-bost i gryfhau eich hunaniaeth broffesiynol.

© Nominet UK 2022