Dewiswch eich enw parth newydd

Choose a registrar

Registrars are retailers who sell domain names.

Not found what you're looking for. Why not try again?

Mynnwch eich parth chi

Sicrhau enw .cymru neu .wales yw’r ffordd orau o ddangos i’r byd eich bod chi’n falch o’ch Cymreictod.

Cynyddwch eich gwerthiant ar-lein

Mae cyfeiriad gwefan cofiadwy yn golygu ei bod hi’n haws i gwsmeriaid ddod o hyd i chi ar-lein, a gallai hyn arwain at ragor o werthiant gartref, ar draws y DU a ledled y byd.

Dathlwch eich cysylltiad Cymreig

Rhowch wybod i’r farchnad ble rydych chi’n gweithio a’ch bod chi’n falch o’ch Cymreictod. Ymunwch â miloedd o fusnesau i helpu i Gymreigeiddio’r we.

Adeiladwch hygrededd

Cysylltwch eich cyfeiriad gwefan newydd â chyfeiriad e-bost i gryfhau eich hunaniaeth broffesiynol.

© Nominet UK 2019