Sianel Pedwar .cymru!

O hyn ymlaen, fe fydd S4C yn gallu cario enw Cymru gyda hi wrth ddarlledu a chydweithio gyda darlledwyr ar hyd a lled y byd.

Roedd y sianel ymhlith y cyrff cynta’ i ddefnyddio’r enw .cymru ac mae hefyd ar y blaen wrth ddatblygu gwasanaethau Cymraeg ar y We.

 “Fel sianel deledu unigryw i Gymru, mae S4C yn cynrychioli Cymru ar lefel ryngwladol wrth ddelio gyda phartneriaid mewn gwledydd eraill, ar brosiectau cynhyrchu mawr er enghraifft,” meddai Rheolwr Digidol S4C, Huw Marshall.

“Drwy ddefnyddio .cymru rydan ni’n gallu codi ymwybyddiaeth am Gymru a chodi ymwybyddiaeth bellach am y Gymraeg.”

Mae gwasanaethau digidol wedi dod yn rhan allweddol o waith pob darlledwr, meddai.

Mae hynny’n gallu bod yn uniongyrchol, er enghraifft, trwy we-ddarlledu’r Sioe Fawr ar draws y byd, neu trwy eu defnyddio i gyfathrebu gyda’r gynulleidfa mewn ffyrdd newydd.

Mae’r ystadegau’n dangos hefyd fod mwy a mwy o bobl yn gwylio rhaglenni trwy wasanaethau ar-lein fel Clic.

“Wrth i hyn ddatblygu dros y blynyddoedd sydd i ddod, bydd S4C bellach yn cario enw Cymru gyda ni ble bynnag y mae’r sianel yn cael ei gweld,” meddai Huw Marshall. “Fe fydd yr enw newydd yn dangos o ble mae’r cynnwys yn dod yn ogystal â safon y cynnyrch.”

© Nominet UK 2019