Casgliad y Werin

.cymru a .wales yn rhannu treftadaeth Cymru gyda’r byd arlein

Mae sicrhau bod ymwelwr i’w gwefan yn gwybod eu bod o Cymru’n allweddol i Casgliad y Werin. Wrth darparu gwasanaeth a gwefan lle gall pobl rhannu ac archwilio hen luniau, clipiau fideo ac hanesion sy’n dathlu hanes Cymru, mae gwefan Casgliad y Werin yn rhan hanfodol o’u gwaith.

Dyna pam, pan wnaethent glywed am y cyfle i newid i barthau .cymru a .wales, wnaethant neidio ar y cyfle i newid o’u cyfeiriad blaenorol, peoplescollectionwales.com i’r cyfeiriadau llawer byrrach, www.peoplescollection.wales a www.casgliadywerin.cymru ac iddyn nhw, roedd hi’n broses hawdd.

Yn ol Rheinallt Foster Jones, fe wnaeth newid y parth hefyd cynnig y cyfle i bwysleisio Cymru ar y we. Dywedodd, “Nid yng Nghymru’n unig rydym yn gweithio, rydym yn gweithio gyda pobl o amgylch y byd.

Roedd gennym y parth peoplescollectionwales.com a pan wnaethom clywed am y cyfle i fydn ir’ aprth .cymru ,wales, roeddm yngweld hi’n breose hawdd goebithio ac mi oed yn dechnegol.

Ond hefyd, wnaehom wi elwed ffel cyfle i of dyn rhan o rbeose i cale focws mwy, ddim bod o just yna ar y we ond yn lle .com, .cymru

Dani ddim ond yn gwendu ein gwaith yng Nghymru, rydym i amgylch y byd ac mae’n bwysig bod pob yn agll ein dargafndo ni ond hefyd eu bod ynd eall ein bod o Gymru, .wales. Treftadaeth Cymru ydyn ni. Mae bron iawn i gyd o’n allbwn ni ar y we. Rydym yn gwneud gwaith yn y gymuned hefyd ac mae’n bywisg bod y lle na ar y we lle mae ppobl yn gallu dod a’i darganfod yn hawdd.

 

Defnyddiwch ein peiriant chwilio i weld a yw eich enw parth delfrydol chi ar gael heddiw.

mwy o lwyddiannau

Amgueddfa Cymru
Read
CRWST
Read
Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Read

© Nominet UK 2024