Mae’r hyrwyddiad yma wedi dod i ben

 

Am gyfnod penodol rhwng 1 Gorffennaf a 31 Awst 2020, gallwch gofrestru enw parth .cymru neu .wales am ddim ond £1*.

Oeddech chi’n gwybod bod gan 87% o gartrefi Cymru fynediad i’r rhyngrwyd, a bod 94% o’r bobl sy’n defnyddio’r rhyngrwyd yn gwneud hynny bob dydd? Mae hyn yn dangos bod y rhyngrwyd yn adnodd hollbwysig o ran cadw cymunedau Cymru mewn cysylltiad â’r byd. Pa ffordd well o gadw mewn cysylltiad na gydag enw parth .cymru a .wales?

Mae enwau parth .cymru a .wales yn creu cyfle gwirioneddol os ydych am dargedu’r farchnad yng Nghymru, codi ymwybyddiaeth o’ch busnes neu rannu eich angerdd dros dreftadaeth Cymru.

Mae llawer o hoff frandiau Cymru eisoes yn defnyddio enwau parth .cymru neu .wales ar eu gwefannau a’u cyfeiriadau e-bost.

Cofrestrwch eich enw parth heddiw ac ymunwch â thros 21,000 o enwau parth .cymru a .wales sydd eisoes wedi’u cofrestru.

I gofrestru eich enw parth, defnyddiwch y blwch chwilio isod i weld a yw eich enw parth perffaith ar gael.

Cam 1. Dewiswch enw parth

Defnyddiwch y blwch chwilio i weld a yw eich enw parth delfrydol ar gael i'w brynu

Astudiaethau achos

Dewch i weld pwy sydd wedi ymuno â ni i gymreigio'r we

Image
National Botanic Garden of Wales
Read
Image
Swyddle
Read

Blogiau

Darllenwch y blogiau diweddaraf i helpu eich busnes lwyddo ar-lein

Image
Sut i ddefnyddio Twitter Analytics fel busnes bach
Read
Image
Canllaw i hysbysebu ar LinkedIn ar gyfer busnesau bach
Read
Image
Creu strategaeth Instagram mewn pum cam
Read

*heb gynnwys TAW

© Nominet UK 2024