Llyw.cymru a gov.wales ar gael i sefydliadau’r sector gyhoeddus

Mae dau enw parth ail lefel, llyw.cymru a gov.wales, bellach ar gael i sefydliadau sector gyhoeddus Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn annog awdurdodau lleol a sefydliadau sector gyhoeddus gymwys eraill i fabwysiadu’r enwau parth hyn i roi sicrwydd i ddefnyddwyr bod y gwasanaeth yn cael ei redeg gan sefydliad sy’n atebol i’r cyhoedd gallent ei adnabod a’u cysylltu all-lein.

Os ydych yn sefydliad sector gyhoeddus, darganfyddwch mwy yn http://gov.wales/contact_us/new-wales-domains/?lang=cy

© Nominet UK 2022