Sgorio dros Gymru ar y we

Cymdeithas Bêl-droed Cymru yw’r sefydliad adnabyddus Cymreig diweddaraf i newid i’r parthau .cymru a .wales newydd.

Gan ymuno a Chwaraeon Cymru ac Undeb Rygbi Cymru, CBC yw un o’r prif sefydliadau chwaraeon yng Nghymru sy’n arwain y ffordd wrth newid i’r parthau .cymru a .wales.

Dywedodd Prif Weithredwr CBC, Jonathan Ford:

“Mae CBC yn falch iawn o groesawu lansiad parthau .cymru a .wales sy’n cynnig hunaniaeth Gymreig gryfach ar gyfer ein gwefan. Wrth fabwysiadu’r parthau hyn, rydyn yn falch iawn ein bod yn cynorthwyo codi ymwybyddiaeth proffil ein gwlad ar-lein.”

Ymwelwch â www.faw.cymru neu www.faw.wales i weld y wefan.

Dywedodd Russell Haworth, Prif Weithredwr Nominet: “Mae hi wedi bod yn wych bod yn rhan o wireddu .cymru a .wales. Mae’r parthau hyn yn rhan o gynnig rhagor o ddewis ar ôl y dot i unrhyw un sydd eisiau Cymreigio’r we.”

Related blog posts

Annog cefnogwyr i ‘droi’r we yn fwy Cymreig’ yn ystod Euro 2016
Read
Sut i ddewis yr enw parth .cymru a .wales perffaith
Read
Dewch i Gymreigio’r we gydag enw parth .Cymru
Read

© Nominet UK 2024