.wales a .cymru Hyrwyddo 2021

Am gyfnod penodol rhwng 1 Medi a 31 Awst 2021, gallwch gofrestru enw parth .cymru neu .wales am ddim ond £1*.

Search for your .wales or .cymru domain today

Use the search box to check if your ideal domain name is available to buy

 

Mae enwau parth .wales a .cymru yn creu cyfle gwirioneddol os ydych am dargedu’r farchnad yng Nghymru, codi ymwybyddiaeth o’ch busnes neu rannu eich angerdd dros dreftadaeth Cymru.

Mae llawer o hoff frandiau Cymru eisoes yn defnyddio enwau parth .wales neu .cymru ar eu gwefannau a’u cyfeiriadau e-bost.

Mae 267,000 o fentrau gweithredol yng Nghymru(1)

Oeddech chi’n gwybod bod gan 87% o gartrefi Cymru fynediad i’r rhyngrwyd, a bod 94% o’r bobl sy’n defnyddio’r rhyngrwyd yn gwneud hynny bob dydd? Mae hyn yn dangos bod y rhyngrwyd yn adnodd hollbwysig o ran cadw cymunedau Cymru mewn cysylltiad â’r byd. Pa ffordd well o gadw mewn cysylltiad na gydag enw parth .wales a .cymru?

Ers i’r pandemig ddechrau, prynodd 46% o brynwyr Prydain gynnyrch ar-lein roedden nhw ond wedi’i brynu mewn siop o’r blaen(2)

Cofrestrwch eich enw parth heddiw ac ymunwch â thros 21,000 o enwau parth .wales a .cymru sydd eisoes wedi’u cofrestru.

I gofrestru eich enw parth, defnyddiwch y blwch chwilio  i weld a yw eich enw parth perffaith ar gael.

*heb gynnwys TAW

Cyfeiriadau:

© Nominet UK 2024