I gofrestru eich enw parth Cymreig perffaith, dewiswch Gofrestrydd sy’n cyfranogi:

Am gyfnod penodol yn unig, o 1 Hydref tan 30 Tachwedd, gallwch brynu parth .cymru neu .wales am gyn lleied ag £1.

Mae’r parthau .cymru a .wales yn creu cyfle go iawn i amlygu eich hunaniaeth a’ch treftadaeth Gymreig.

Perffaith os ydych chi’n bwriadu targedu’r farchnad yng Nghymru, cynyddu ymwybyddiaeth o’ch busnes a rhannu eich angerdd am Gymru.

Dengys ymchwil blaenorol gan Nominet bod 70% o brynwyr yng Nghymru a 59% o fusnesau yng Nghymru yn credu bod Cymru’n elwa o gael ei gofod parthau ei hun, a bod yn llawer gwell ganddynt naill ai .cymru neu .wales na nifer o ddewisiadau eraill.

Mae llawer o hoff frandiau Cymru eisoes yn defnyddio .cymru a .wales ar gyfer eu gwefan a’u cyfeiriad e-bost.

Cofrestrwch eich enwau chi heddiw a byddwch mewn cwmni da, oherwydd mae dros 20,000 o enwau .cymru a .wales eisoes wedi’u cofrestru.

LiamBurgess

Byddwn i’n argymell yn hollol y dylai unrhyw un sy’n gwneud cynnyrch yng Nghymru yn mabwysiadu enw parth .cymru a .wales … Gan ei bod hi’n hollbwysig ein bod ni’n dangos o ble rydyn ni’n dod a nod popeth a wnawn ni yw ei gwneud hi’n glir bod gwahaniaeth rhyngom ni a’r brandiau a’r gwasanaethau eraill sydd ar gael. I ni mae .cymru yn ffordd anhygoel o adrodd hanner y stori heb orfod dweud dim.

Liam Burgess, Nom Nom Chocolates ​
IanGwynHughes

Gall pobl weld nad ydyn ni’n rhyw ran fach o Loegr, mae gennym ni ein hunaniaeth ein hunain ac rwy’n credu bod hynny’n estyn apêl Cymru a Chymreictod a’r ffaith ein bod ni’n wlad fodern, fywiog. Yn gymdeithas, byddwn i’n argymell .cymru a .wales i unrhyw un.

Ian Gwyn Hughes. Cymdeithas Pêl-droed Cymru

© Nominet UK 2018