Think Orchard

Think Orchard yn bloeddio am .cymru

Mae dylunio a chreu gwefannau unigryw yn rhan allweddol o waith Think Orchard ac iddyn nhw, os ydych yn fusnes sy’n gweithio yng Nghymru, .cymru a .wales yw’r parthau addas i chi.

Fel asiantaeth greadigol, mae sicrhau bod eu presenoldeb ar y we yn adlewyrchu eu gwasanaethau yn hanfodol a rhan fawr o hynny yw dangos eu bod yn gweithio yng Nghymru ac yn y Gymraeg.

“Mae’r parthau yn bwysig i’r busnes. Maen nhw’n helpu dangos bod y busnes yn gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac ein bod yn hapus i floeddio’r ffaith!” meddai Pennaeth Dylunio a Digidol Think Orchard, Andrew Minton.

Maen nhw’n arbenigwyr ar sefydlu gwefannau i’w cleientiaid ac yn ôl nhw, mae sefydlu parthau .cymru a .wales yr un mor hawdd a sefydlu parth .com.

“Mae ein presenoldeb ar y we yn bwysig iawn, dyma le i ddangos ein cynnyrch i bawb a hefyd mae’n bwysig ein bod yn gallu dangos y cynnyrch yn Gymraeg a Saesneg ac ein bod yn gallu gweithio gyda cwmniau yn y Gymraeg a’r Saesneg neu’r ddau os oes angen.”

© Nominet UK 2019