Indycube

.cymru’n rhan annatod o hunaniaeth Indycube

I ran fwyaf o gwmnïau’r dyddiau hyn, mae sicrhau bod eich presenoldeb ar-lein yn gyfredol a’n ddengar yn flaenoriaeth. Ac i Indycube, mae hynny’n golygu defnyddio parthau .cymru a .wales fel cartref ar-lein i’w gwefan.

“Dyddiau hyn mae’n rhaid i chi fod ar-lein a ddim yn colli cyfle. Mae’n bwysig bod pobl yn gallu dod o hyd i chi gyda chlic o’r allweddell neu ar eu ffôn neu tablet”, meddai Mark Hooper, sylfaenwr Indycube.

Gyda Indycube yn darparu safleoedd cydweithio ledled Cymru a thu allan i Gymru, mae eu gwefan yn borth o wybodaeth ar gyfer defnyddwyr arfaethedig ac maent yn falch o ddefnyddio parthau .cymru a .wales i rannu’r wybodaeth yno:

“Mae’n hollbwysig i ni gael enwau parth Cymreig, .cymru a .wales ar gyfer ein cwmni gan ein bod yn Gymraeg ac yn falch iawn i fod yn gweithio yng Nghymru.

“Bellach dim ond cyfeiriadau .cymru a .wales rydym yn eu defnyddio oherwydd maen nhw’n bwysig iawn i’n hunaniaeth. Rydym nawr yn edrych i fynd tu hwnt i Gymru ac yn bwriadu i barhau i ddefnyddio .cymru a .wales fel ein parthau, felly rydym yn falch ein bod yn Gymraeg, ble bynnag ydym.”

© Nominet UK 2019