Creu llwyddiant gyda llwyau Llew

I Llew Tudur, mae .cymru a .wales gystal â bod yn rhan o frand ei fusnes.

Ac yntau wedi sefydlu cwmni sy’n gwneud llwyau caru, am Gymru y bydd ei gwsmeriaid yn meddwl gynta’.

Roedd y saer ifanc wedi cofrestru ar gyfer y ddau enw parth wrth iddo lansio ei fusnes yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Llanelli y llynedd.

Ac mae defnyddio .cymru’n golygu llwyddiant masnachol hefyd – pan fydd pobl yn gwglo’r geiriau ‘llwyau caru’, gwefan Llew Tudur sydd ar y top.

Mae bellach mor brysur nes gorfod ystyried cyflogi rhywun i’w helpu ac mae’r llwyau’n gwerthu cyn belled ag Awstralia a Seland Newydd.

Mae’r enw mor arbennig â’r cynnyrch – yn ei weithdy ym Methesda, mae Llew Tudur yn gwneud llawer mwy na chynhyrchu llwyth o gynnyrch unffurf. Mae’n cerfio llwyau caru gyda chynlluniau personol ar gyfer ei gwsmeriaid.

“Pan fydd rhywun yn gofyn am lwy ar gyfer cwpwl, mi fydda’ i’n holi am dddisgrifiad ohonyn nhw ac ychydig o gefndir ac yn defnyddio’r syniadau yna yn y gwaith,” meddai.

Mae’n defnyddio pren pisgwydd – leim – ac yn cerfio gyda chynion traddodiadol a llafn Stanley bychan.

Ond mae llawer o’i waith marchnata yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddara’, ar y We, a .cymru a .wales yn rhan hanfodol o hynny.

© Nominet UK 2019