Fabulous Welshcakes

Wedi gweld bwlch yn y farchnad, defnyddiodd Jo Roberts ei chefndir mewn arlwyo i sefydlu Fabulous Welshcakes, cynhyrchydd a manwerthwr pice ar y maen traddodiadol o’r ansawdd uchaf. Wedi eu cymysgu â llaw a’u coginio ar radell haearn bwrw, mae’r pice ar y maen ysgafn hyn yn amhosibl i’w gwrthod, boed yn blasu o resins llawn sudd a nytmeg neu ddewisiadau mwy ecsotig fel leim a chneuen goco. Yn ogystal â’u gwerthu i gwsmeriaid unigol, mae Jo yn eu marchnata fel anrhegion corfforaethol, ac mae ganddi ddewis cynyddol mewn ffafrau priodas.

Mae Fabulous Welshcakes yn ffynnu, gyda siop yng Nghei’r Fôr-forwyn, Bae Caerdydd, gwefan a chynlluniau i ehangu’r gegin a chyflwyno ail siop. Fel rhan o’r ehangu hwn, buddsoddodd Jo ym mharthau .wales yn ogystal â .cymru Mae hi’n esbonio:

“Mae ein presenoldeb ar-lein yn hollbwysig i lwyddiant y busnes, yn enwedig i gwsmeriaid corfforaethol a phriodas, sy’n awyddus i deimlo’n sicr am ein galluoedd. Mae ychwanegu .cymru a .wales yn ffordd arall i ddangos ein proffesiynoldeb a dylai ddenu mwy o bobl i’r safle, ar adeg pan rydym yn edrych ar dyfu.

Ac, wrth gwrs, rydyn ni’n falch iawn o’n cynnyrch Cymreig eiconig felly mae’n wych i allu arddangos ein hunaniaeth trwy ein henwau parth newydd. Dydyn ni ddim wedi creu safle iaith Gymraeg eto, ond mae’r parth .cymru yn gam pendant pellach i’r cyfeiriad cywir i’n cwsmeriaid mwyaf gwlatgarol.”

© Nominet UK 2019