Brown’s

.cymru yn helpu Brown’s i godi uwchlaw’r dyrfa

Mae Brown’s yn gyfeiriad llenyddol adnabyddus iawn, canolbwynt cymdeithasol Talacharn a hoff dafarn y bardd a’r llenor Dylan Thomas, a oedd yn defnyddio rhif ffôn y bar fel rhif ffôn personol! Mae’r dafarn yn enwog am ddenu ymwelwyr o bob cwr o’r byd, gan gynnwys enwogion fel Peter O’Toole, Mick Jagger a Bruce Reynolds, mae’n dal i fod yn awyddus i godi uwchlaw’r gystadleuaeth drwy dynnu sylw at y cyswllt cryf â Chymru.

“Cwmni o Gymru ydyn ni, â hanes cyfoethog, felly roedden ni’n awyddus iawn i gynnwys a hybu hyn ymhob agwedd ar y busnes.

“Am fod cystadleuaeth mor gryf yn ein diwydiant, a bod yna fusnesau eraill ar gael o’r enw Brown’s, roedd hi’n arbennig o bwysig ein bod ni’n gallu gwahaniaethu ein hunain, ac ymddangos yn unigryw, a sefyll uwchlaw’r dorf – mae cael enw parth .cymru yn bendant wedi ein helpu gyda hynny.

“Y peth gwych yw bod yr ystadegau ar y we yn dangos, ers i ni newid i .cymru, fod nifer y bobl sy’n ymweld â’n tudalen we wedi cynyddu ond yn fwy pwysig, mae nifer yr archebion ar lein wedi cynyddu hefyd.

“Mae wedi bod yn brofiad arbennig o gadarnhaol i ni, felly bydden ni’n bendant yn argymell fod mwy o fusnesau Cymru’n cofrestru neu’n newid i enw parth .cymru neu .wales ac yn manteisio ar y pethau da sy’n dod yn ei sgil.”

© Nominet UK 2019