portmeirion.cymru

Penderfynodd Portmeirion newid i’r parth .cymru er mwyn cryfhau eu hunaniaeth fel cwmni Cymreig.

Mae ein gwefan yn ganolog i’n strategaeth gwerthu a marchnata ac rydym o’r farn y bydd ein parth .cymru o gymorth i’n cadw ar frig ar y peiriannau chwilio. Bydd hefyd o gymorth i gryfhau ein hunaniaeth ar-lein a dangos nid yn unig ein bod wedi ein lleoli yng Nghymru ond ein bod hefyd wedi ymrwymo i gefnogi diwylliant, amgylchedd a chynnyrch ein gwlad.

Robin Llewelyn, Managing Director of Portmeirion

Adeiladwyd Portmeirion gan Syr Clough Williams-Ellis rhwng 1925 a 1976. Mae’n bentref ymwelwyr ar ei benrhyn preifat ei hun yng Ngogledd Orllewin Cymru. Codwyd yn gyntaf i ddangos syniadau Syr Clough am ddatblygiad cynaliadwy. Y canolbwynt yw Gwesty Portmeirion ar y cei ac mae’r pentref yn cynnwys bythynnod lliwgar sy’n cael eu gosod fel ystafelloedd gwyliau ac unedau hunan-arlwyo. Mae’r pentref yn cynnwys siopau, tai bwyta, caffis a siop hufen ia lle cynhyrchir hufen ia bob dydd yn y dull Eidalaidd.

Cynhelir llawer o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn ym Mhortmeirion yn cynnwys Festival No.6 (5-7 Medi) a Ffair Fwyd flynyddol (6-7 Rhagfyr). Mae’n un o brif atyniadau twristaidd Cymru gyda 200,000 o ymwelwyr bob blwyddyn.

I gael ragor o wybodaeth am Portmeirion, ewch i: www.portmeirion.cymru