lovespoons.wales

“Fy nod yw parhau’r traddodiad creu llwyau caru a’i gyflwyno i gynulleidfa mor eang â phosibl. Drwy fabwysiadu’r parthau llwyaucaru.cymru a lovespoons.wales gobeithiaf y byddwn yn gwarchod yr hen ac yn croesawu’r newydd – rhywbeth y ceisiais ei wneud ym mhob agwedd o’m gwaith”.

Llew Tudur

Mae Llwyau Caru Llew Tudur / Lovespoons Online, yn creu llwyau caru unigryw mewn ymateb i archebion unigol. Nhw yw’r diweddaraf i ymuno â rhaglen y Sefydlwyr. 

Bu Llew Tudur yn cerfio llwyau caru am fwy na 15 mlynedd. Dros amser meistrolodd y grefft a chynhyrchodd gannoedd o lwyau caru ar gyfer cwsmeriaid o bob math.

Mae pob llwy garu a ddaw o ddwylo Llew yn cael ei dylunio a’i cherfio ganddo ef yn unig. Mae ganddo hoffter angerddol o gerfio ac mae’n ceisio arloesi bob amser gyda’i dechneg dylunio i greu llwyau hardd ac unigryw sydd ar yr un pryd yn parchu ac anrhydeddu traddodiad llwyau caru Cymru.

I gael mwy o wybodaeth am Lovespoons Online a Llew Tudur, ewch i:
www.lovespoons.wales