EJ Catering

Y cynhwysyn coll i EJ Catering: enw parth A .wales

Mae EJ Catering wedi bod yn darparu bwyd a diod flasus mewn digwyddiadau yn ardal Caerdydd, Trefynwy ac Abertawe ers bron i ugain mlynedd. Cafodd y busnes ei sefydlu gan y cogydd hyfforddedig Cordon Bleu Emma Jenkins. Ei nod? I fod yn chwa o awyr iach o fewn y diwydiant arlwyo drwy ddod a danteithion blasus, creadigol ac wedi’i deilwra at y bwrdd, ar adeg pan mai "bwffes euraidd" oedd yn arferol mewn digwyddiadau corfforaethol. Ers hynny, mae'r busnes wedi ffynnu, ac erbyn hyn mae ganddynt gwsmeriaid ffyddlon sy’n ehangu, sy'n darparu ar gyfer popeth, o briodasau a bedyddiadau i swyddogaethau corfforaethol mawr.

Wrth i'r diwydiant barhau i esblygu, a gyda mwy o gystadleuwyr yn dod i mewn i'r farchnad, mae presenoldeb digidol EJ Catering yn dod yn fwyfwy pwysig i'w llwyddiant. Gwefan y cwmni yw ei ffenestr siop, sy’n arddangos y cyfan sydd ganddynt i'w gynnig, gan gynnwys bwydlenni newydd blasus, tystebau cwsmeriaid a manylion cyswllt. Pan ddaeth parthau .wales i’r golwg, fe wnaeth Emma gydnabod y manteision yn fuan iawn, ac fe sicrhawyd ejcatering.wales:

"Rydym yn gefnogwyr gwladgarol o Gymru a bob amser yn edrych am y cynnyrch tymhorol o’r ansawdd gorau gan gyflenwyr Cymreig lleol. Felly, pan fydd pobl yn gofyn am gyfeiriad y wefan mae'n wych i allu pwysleisio ein tras Gymreig drwy ddweud wrthynt ein bod yn '.wales'."

Mae Emma hefyd yn gobeithio y bydd yn rhoi hwb wrth chwilio am y busnes:

“Mae cyfran sylweddol o'n cwsmeriaid newydd yn dod o'r tu allan i Gymru, yn edrych i ddarparu ar gyfer digwyddiad yng Nghymru. Gyda'r ddau air ‘catering’ a ‘Wales’ yn enw ein gwefan, rydym yn disgwyl gweld mwy yn cael eu harwain o chwiliadau ar-lein, gan dyfu ein henw da am ansawdd uchel, arlwyo wedi’u teilwra, yng Nghymru a thu hwnt. "