Llwyddiannau

 

Llwyddiannau .cymru

Mae enwau .cymru a .wales yn cynnig cyfle gwych i chi arddangos eich cysylltiad â Chymru. Darganfyddwch pwy sy’n ymuno a ni wrth i ni Gymreigio’r we. Gadewch i’w llwyddiant .cymru a .wales nhw eich ysbrydoli.

Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Mae presenoldeb ar-lein yr Ardd yn hanfodol er mwyn denu rhagor o ymwelwyr a lledaenu ei henw da ledled y byd.


Amgueddfa Cymru

Mae Amgueddfa Cymru’n gyfrifol am saith o amgueddfeydd ymhob cwr o Gymru, gan gynnwys rhai o atyniadau twristiaid mwyaf y wlad


Hangar 5 Trampoline Park

Nid cyrchfan twristiaeth gyffredin mo Hangar 5, gyda’r trampolinau cysylltiedig, y waliau ar ongl, y llwyfannau rholio drosodd, rhwydi pêl-fasged ‘slam dunk’, bagiau paffio a bag awyr triciau.


Fabulous Welshcakes

Mae Fabulous Welshcakes yn ffynnu, gyda siop yng Nghei'r Fôr-forwyn, Bae Caerdydd, gwefan a chynlluniau i ehangu'r gegin a chyflwyno ail siop


Brown's

Mae Brown’s yn gyfeiriad llenyddol adnabyddus iawn, canolbwynt cymdeithasol Talacharn a hoff dafarn y bardd a’r llenor Dylan Thomas, a oedd yn defnyddio rhif ffôn y bar fel rhif ffôn personol.


Evans Pharmacy

Gyda thechnoleg yn gynyddol yn chwarae rhan allweddol yng ngwaith fferyllfeydd, mae’r cwmni Cymreig, Evans Pharmacy, yn sicrhau eu bod o flaen y gad ddigidol. 


WRU

Gyda rygbi’n chwarae rhan bwysig yn hunaniaeth genedlaethol Cymru, roedd yn gwneud perffaith synnwyr i geidwad rygbi yng Nghymru, Undeb Rygbi Cymru, i fod gyda’r cyntaf i fabwysiadu ein henwau parth cenedlaethol cyntaf.


Trenau Arriva Cymru

Pan mae bron i 70% o’ch cwsmeriaid yn dibynnu ar eich gwefan i ddarganfod y wybodaeth ddiweddaraf am amseroedd a phrisiau trenau, mae sicrhau bod gennych y parth gorau bosib yn holl bwysig.


Theatr Genedlaethol

Fel ein cwmni theatr genedlaethol mae Theatr Genedlaethol Cymru yn teithio ledled Cymru a thu hwnt yn cyflwyno eu cynyrchiadau arloesol i gymunedau ar hyd y wlad.


Casgliad y Werin

Mae sicrhau bod ymwelwr i’w gwefan yn gwybod eu bod o Cymru’n allweddol i Casgliad y Werin. Wrth darparu gwasanaeth a gwefan lle gall pobl rhannu ac archwilio hen luniau, clipiau fideo ac hanesion sy’n dathlu hanes Cymru.


Life Seeker

Lansiwyd Life Seeker yn Ionawr 2016 ac mae’n hyrwyddo’r genhadaeth “Chwarae’n glyfar. Byw’n dda” ac yn adeiladu ar awch Sally i annog pobl i greu hapusrwydd eu hunain trwy storiau ysbrydoledig a phrofiadau gweithredol.


Sêl Bendith Llywodraeth i .cymru

Ers i’r parthau newydd i Gymru lansio yn 2014, roedd Llywodraeth Cymru ymysg y cyntaf i gefnogi’r cyfle ar-lein newydd hwn ac arwain y ffordd ar.


Vale Sports Arena

Gyda chymaint o sylw ar bêl-droed yng Nghymru yn 2016, dyma’r adeg ddelfrydol i’r Vale Sports Arena, darpariaeth pelydrid dan do mwyaf Cymru, agor ei ddrysau i’r cyhoedd.


Swyddle

Pan ddaeth .cymru a .wales ar gael am y tro cyntaf, fe wnaeth Swyddle, cwmni Cymraeg newydd, bachu ar y cyfle i’w defnyddio.


Cymdeithas Bêl-droed Cymru

CBC yw un o’r prif sefydliadau chwaraeon yng Nghymru sy’n arwain y ffordd wrth newid i’r parthau .cymru a .wales.


Yr Urdd

Mewn trafodaethau rhyngwladol, mae swyddogion Urdd Gobaith Cymru wedi bod wrth eu bodd yn cael dweud mai .cymru oedd yr enw ar eu gwefan.


Portmeirion

Portmeirion

Credai Robin bod y ffaith bod parth .cymru yn cael ei gydnabod yn rhyngwladol yn cynnig cyfle i fusnesau yng Nghymru.


Think Orchard

Fel asiantaeth greadigol, mae sicrhau bod eu presenoldeb ar y we yn adlewyrchu eu gwasanaethau yn hanfodol a rhan fawr o hynny yw dangos eu bod yn gweithio yng Nghymru ac yn y Gymraeg.


Indycube

Indycube

I ran fwyaf o gwmnïau’r dyddiau hyn, mae sicrhau bod eich presenoldeb ar-lein yn gyfredol a’n ddengar yn flaenoriaeth. Ac i Indycube, mae hynny’n golygu defnyddio parthau .cymru a .wales fel cartref ar-lein i’w gwefan.


Nom Nom

Nom Nom

Gydag enw fel Nom Nom, mae’n amlwg pa mor flasus yw eu siocled a gyda pharth .cymru, mae gwreiddiau a lleoliad y cwmni'r un mor amlwg cyn i chi hyd yn oed cyrraedd y gwefan.


Lovespoons

I Llew Tudur, mae .cymru a .wales gystal â bod yn rhan o frand ei fusnes. Ac yntau wedi sefydlu cwmni sy’n gwneud llwyau caru, am Gymru y bydd ei gwsmeriaid yn meddwl gynta’.


S4C

Roedd y sianel ymhlith y cyrff cynta’ i ddefnyddio’r enw .cymru ac mae hefyd ar y blaen wrth ddatblygu gwasanaethau Cymraeg ar y We.