Mynnwch eich parth

Cael eich .cymru or .wales

Dewch i gael gafael ar eich parthau .cymru .wales. Mewnbynnwch eich parth isod i weld os yw’r enw ar gael ac i weld pwy sy’n cymryd cofrestriadau nawr.

Dewiswch eich enw parth newydd

Unwaith y byddwch wedi ffeindio eich parth, bydd ein cofrestrwyr yn eich cofrestru a’ch cael arlein mewn dim o bryd.

Cofrestrydd Cyfanwerthwyr

Mae’r cofrestryddion canlynol yn gweithredu’n benodol fel cyfanwerthwyr yn cynnig enwau parth .cymru a .wales i ail-werthwyr:

eNom, Inc
Key Systems
Mesh Digital, trading as Domainbox
Netistrar
Register.com
Tucows Domains Inc

Rwy’n gofrestrydd...

Os ydych yn gofrestrydd neu’n ail-werthwr sy’n gwerthu parthau .cymru a .wales ac eisiau cael eich ychwanegu, cysylltwch â ni gan nodi eich rhif IANA neu enw’r cofrestrydd achrededig a ICANN rydych yn ei ddefnyddio ynghyd a URL eich gwefan

Sylwer nad yw hwn yn rhestr gynhwysfawr a bod yna gofrestryddion ac ailwerthwyr eraill ar gael o bosib. Nid oes gan bob cofrestrydd ar y rhestr uchod perthynas cytundebol uniongyrchol gyda Nominet.