Cynnig Arbennig – cofrestrwch eich parth .cymru .wales heddiw am gyn lleied â 99c

(Prisiau heb gynnwys TAW o 20% a gall y prisiau adnewyddu newid)

Am gyfnod cyfyngedig o 1 Awst i 30 Medi 2017, gallwch brynu enw parth .cymru neu .wales am gyn lleied â 99c.

I gofrestru eich enw parth Cymreig perffaith, dewiswch Gofrestrydd sy'n cyfranogi trwy glicio ar y logos isod

          

Mae parthau .cymru a .wales yn creu cyfle go iawn i amlygu eich hunaniaeth a'ch treftadaeth Gymreig. Perffaith os ydych chi'n bwriadu targedu'r farchnad yng Nghymru, gwella ymwybyddiaeth o'ch busnes a rhannu eich brwdfrydedd ynghylch Cymru.

Dengys ymchwil blaenorol gan Nominet fod 70% o ddefnyddwyr Cymru a 59% o fusnesau Cymru yn credu fod cael ei lle parth ei hun yn llesol i Gymru, ac maent yn ffafrio .cymru neu .wales yn llawer mwy na dewisiadau eraill sydd ar gael.

Mae llawer o hoff frandiau Cymru eisoes yn defnyddio .cymru a .wales ar gyfer eu gwefan a'u cyfeiriad e-bost.

Cofrestrwch eich enwau chi heddiw a byddwch chi mewn cwmni da, oherwydd mae dros 20,000 o enwau .cymru a .wales eisoes wedi'u cofrestru.