Policy

Yn Rhagfyr 2012, gwnaethom gynnal ymgynghoriad dros dri mis yn gofyn am adborth ar ein cynigion ar gyfer y rheolau a phrosesau y gallwn eu mabwysiadau er mwyn cyflwyno a datblygu .cymru a .wales.  Roedd yr ymgynghoriad yn gofyn am adborth ar nifer o agweddau, gan gynnwys:

  • Os dylai fod cyswllt rhwng yr enwau parth .cymru a .wales ac os felly, sut gall cysylltiad o’r fath gael ei weithredu
  • Os dylai fod cyfyngiadau ar pwy sy’n gallu cofrestru parth .cymru a .wales
  • Yr ymagwedd tuag at reoli enwau parth yn y Gymraeg
  • Cynigion ar gyfer lansiad yr enw parth newydd, gan gynnwys  yr ymagwedd at nodau masnach a  hawliau eraill.

Rydym eisiau diolch i’r holl rhanddeiliaid hynny a ymatebodd i’r ymgynghoriad ac sydd wedi ein cynorthwyo i ddatblygu ein cynigion ar gyfer .cymru a .wales. Rydym wedi cyhoeddi dadansoddiad byr o’r ymatebion a dderbyniwyd a datganiad polisi yn gosod ein casgliadau yn dilyn yr ymgynghoriad.

Rydym o’r farn y bydd ein penderfyniadau yn creu fframwaith polisi lle y gall .cymru a .wales ffynnu. 

Gallai cofrestryddion sydd â diddordeb mewn gwerthu enwau parth .cymru a .wales ddarganfod mwy yn Registrar Resources.

Gallwch hefyd daro golwg ar ein dogfen ymgynghori gwreiddiol a tharo golwg ar ein webinar ar gyfer cofrestrwyr.